Armour force / Panssaroitu voima : Egypt 1940 - Italy invasion

Armour force / Panssaroitu voima : Egypt 1940 - Italy invasion
Image keywords:
1941 bulk
Return to photo gallery...
Return to photo gallery...