Parapoungia. (Boeotia) Bride. 1924; Dorothy Burr Thompson. | Greece - 1920's | Greece, Greece ...

Parapoungia. (Boeotia) Bride. 1924; Dorothy Burr Thompson. | Greece - 1920's | Greece, Greece ...

Parapoungia. (Boeotia) Bride. 1924; Dorothy Burr Thompson.

Image keywords:
1924 Greece
Return to photo gallery...
Return to photo gallery...