Finska Vinterkriget | Andra världskriget

Finska Vinterkriget | Andra världskriget

Jag ska berätta om finska vinterkriget. Kriget började 30 november 1939 när sovjet anföll Finland genom att bomba Helsingfors. Sovjets krigsfartyg sköt på öarna i Finland. Det var ungefär 8500 svenskar som frivilligt krigade för Finland och Sverige tog också  i mot finska barn. Dom  krigade för det mesta vid karelskanästet som ligger mellan finskaviken och sjön…

Image keywords:
1939 Finland
Return to photo gallery...
Return to photo gallery...